Verotilinhoito, myynti- ja ostoreskontra sekä muut tilitoimistopalvelut luotettavasti ja ammattitaidolla

Kirjanpito
 
Tili-Lii Oy on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten kirjanpitoon. Kaikki yritysmuodot, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset mukaan lukien, ovat tervetulleita asiakkaiksemme. Tili-Lii Oy:llä on kokemusta myös pienten konsernien kirjanpidosta.

Kirjanpito tehdään pääasiassa kuukausittain jälkikäteen asiakkaan toimittamien tositteiden ja tiliotteiden mukaan. Myös päivittäinen, reaaliaikainen kirjanpito on mahdollista, jos asiakas ulkoistaa laskutuksen ja maksatuksen Tili-Lii Oy:lle.
 
Palkanlaskenta
 
Palkanlaskentaan sisältyvät lakisääteisten pidätysten laskennan lisäksi mahdolliset jäsenmaksut ammattijärjestöille ja ulosottoviranomaisten määräämät pidätykset. Palkanlaskenta hinnoitellaan palkkalaskelmien lukumäärän mukaan. Hintaan sisältyvät kausi- ja vuosi-ilmoitukset verottajalle, vakuutusyhtiöille ja ammattijärjestöille.
 
Verotilinhoito
 
Kausiveroilmoitus tehdään asiakkaan mukaan joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Antamalla valtuutuksen verotilin hoitoon kausiveroilmoitukset hoituvat ilman asiakkaan allekirjoitusta. Verotilille maksettava summa ilmoitetaan asiakkaalle eräpäivittäin.
 
Tilinpäätös
 
Tilinpäätös tehdään voimassa olevien määräysten mukaan viivyttelemättä, kunhan ensin varmistutaan siitä, että kaikki tilikaudelle kuuluvat kirjaukset on tehty. Tilitoimisto voi myös lähettää tilinpäätöksen rekisteröitäväksi ja laatia lakisääteisten kokousten pöytäkirjat.

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös on säädetty sekä kirjanpitolaissa että osakeyhtiölaissa. Kirjanpitolain mukaan pienen konsernin ei tarvitse tehdä konsernitilinpäätöstä.
Nykyinen osakeyhtiölaki velvoittaa kuitenkin pienenkin konsernin tekemään konsernitilinpäätöksen aina, kun yhtiön varoja jaetaan esimerkiksi osinkoina.

Kirjanpitolain muuttuessa myös osakeyhtiölakia muutetaan siten, ettei pienen yhtiön tarvitse jatkossa tehdä konsernitilinpäätöstä.
Kuitenkin konsernitilinpäätös kannattaa tehdä konsernin muodostumishetkestä alkaen, koska jälkeenpäin vertailutietojen tekeminen on todella hankalaa.
Konsernitilinpäätös kertoo myös, konsernin todellisen tuloksen ja taseen.

Konsernitilinpäätös kannattaa tehdä myös silloin, kun samoilla omistajilla on useita yrityksiä, vaikka varsinaisesta konsernista ei olekaan kysymys. Tällöinkin laadittu konsernitilinpäätös on paljon informatiivisempi kuin erillisyhtiöiden tilinpäätökset.

Veroilmoitus
 
Veroilmoitus tulostuu suoraan verohallinnon lomakkeelle, joka voidaan tarkistamisen jälkeen lähettää sähköisesti verottajalle ilman asiakkaan allekirjoitusta. Valtuutus veroilmoituksen tekemiseen ilman allekirjoitusta voidaan antaa samalla kertaa kun annetaan oikeudet hoitaa verotiliä.

 Meiltä saat myös yrityksen perustamiseen liittyvää konsultointia, katso myös muut palvelumme. Tarjoamme lisäpalveluina myös perintää, laskutusta sekä maksupalveluja.

Yhteystiedot:


Tili-Lii Oy
Yliopistonkatu 36 A
40100 Jyväskylä

Puh. 0400 641 297

leena.liius-jalonen@tili-lii.fi